Stir-fried Sweet Corn | Bắp Xào

Stir-fried Sweet Corn | Bắp Xào

Back
Stir-fried Sweet Corn | Bắp Xào
$4.95
(Prep time 10-15 mins)
Sweet corn stir-fried with fish sauce, dried shrimp, and green onions. Served with fried sliced onion and house special chili sauce. | Bắp ngọt xào với nước mắm, tép khô, hành lá. Ăn với hành phi và tương ớt.

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me