Paté Rolls | Bánh Tráng Cuốn Pate

Paté Rolls | Bánh Tráng Cuốn Pate

Back
Paté Rolls | Bánh Tráng Cuốn Pate
$5.50
Ground cooked pork, house special mayonnaise, dried onion, and green onions all rolled inside tapioca rice paper. Served with house special mayonnaise and chili sauce. | Paté, sốt bơ, hành phi, và hành lá cuốn trong bánh tráng dẻo. Ăn với sốt bơ và tương ớt.

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me