Ox-tail Vermicelli Noodle Soup | Bún Bò Huế

Ox-tail Vermicelli Noodle Soup | Bún Bò Huế

Back
Ox-tail Vermicelli Noodle Soup | Bún Bò Huế
$9.50
from
Thick vermicelli noodles served with beef shank, ox tail, green onion, sliced yellow onion, and cilantro. Regular $9.50 Large $10.50 | Bún ăn với nạm, đuôi bò, hành lá, hành tây, và ngò. Tô vừa $9.50 Tô lớn $10.50

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me