Main Entrée | Món chính

Shrimp Paste Noodles | Bún Đậu Mắm Tôm

Steamed vermicelli noodles served with green leaf lettuce, Vietnamese perilla, basil, fried tofu, pork belly, special ham cake, cucumber, and fermented shrimp paste. | Bún dùng với rau xà lách, tía tô, rau quế, tàu hủ chiên, thịt heo ba chỉ, chả cốm, và mắm tôm.

$13.50 (Prep time 15-20 mins)

Contact Me

Send a message

An email will be sent to the owner