Vermicelli Salad Bowl | Bún Thịt Nướng

Vermicelli Salad Bowl | Bún Thịt Nướng

Back
Vermicelli Salad Bowl | Bún Thịt Nướng
$9.75
(Prep time 10-15 mins)
Vermicelli noodles, green leaf lettuce, pickled daikon & carrot, cucumber, steamed bean sprouts, basil, a fried eggroll, and your choice of meat (topped with roasted peanut). Served with garlic chili fish sauce. Meat Options: Grilled pork Grilled chicken Grilled beef (+$1) | Dùng với rau xà lách, dưa chua, dưa leo, giá trụng, rau quế, chả giò, thịt tùy chọn, đậu phộng, và nước mắm tỏi ớt Lựa chọn thịt: Heo nướng Gà nướng Bò nướng (+$1)

Send a message

An email will be sent to the owner

Contact Me

Follow Me